Slavoj ZIZEK

Slavoj ZIZEK

BİYOGRAFİ
Doktorasını felsefe ve özellikle de Alman idealist felsefesi konusunda yaptı. 1960'lar boyunca psikanalize ve Lacon düşüncesine yakın ilgi duymuş olduğu için, 70'lerde Paris'e giderek Jacques Alain-Miller ile psikanaliz alanında çalıştı. Yugoslavya'nın parçalanması sırasında, Lyublyana okulu Slovanya'nın bağımsızlığı ve totaliter rejimin yıkılması süreçlerine aktif olarak katılarak, liberallerle işbirliği yapan ancak bağımsızlığını ve totaliter rejimin yıkılması süreçlerine aktif olarak katılarak, liberallerle işbirliği yapan ancak bağımsızlığını koruyan bir Marksist çekirdek oluşturdu; hatta Zizek beş kişilik Cumhurbaşkanlığı konseyine adaylığını bile koydu. Halen Lyublyana Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nde öğretim üyesidir.
İngilizce'deki ilk kitabı olan İdeolojinin Yüce Nesnesi 1989'da yayımlanmıştır. Yazarın, Marx-Hegel-Lacon-Popüler Kültür arasındaki bağlantıların çözümlenmesinden radikal bir tavır alışın ipuçlarını aramaya yönelen tavrı bu ilk kitabında belirgindir. Yapıtlarından bazıları: Yamuk Bakmak (1992), Semptomunun Keyfini Çıkar (1993), Kırılgan Mutlak (2000), Biri Totalitarizm mi Dedi?.
Umutsuz Olma Cesareti
Slavoj ZIZEK
Güpegündüz Hırsız Gibi
Slavoj ZIZEK